Glass 6 múi Champagne Glass, mười tám trăm chín mươi x VP

33,00 

Không có trong kho

Số mục: VP 0006 Loại: Tags: ,,

sự mô tả

Sau khi Tor Tor-Kessler, người đã rất thích sự nổi tiếng trong thời gian của Ghost Games, giờ đây đã có kính phù hợp cho các mục tiêu trong tương lai từ Faghir, Marmoush, Klimowicz và Co.

Cùng với Martin từ Nói chuyện Chúng tôi đã sản xuất một phiên bản đặc biệt giới hạn ở 242 ly sẽ không bao giờ có sẵn nữa. Cho các bạn!

Các chi tiết:
Rastal Champagne Glass 22 Cl/0,1 L với áp suất 1 màu

Vận chuyển được bảo hiểm: 7,50 euro (vui lòng chọn trong giỏ hàng nếu cần thiết.)

SỰ NGUY HIỂM
Vận chuyển độc quyền trong hộp 6 thẻ. Bộ sưu tập cá nhân của ít nhất hai kính là có thể ở Stuttgart, Leonberg và Weinstadt sau khi tham khảo ý kiến.
Giá mỗi thủy tinh: 6 euro.

Loại: