Derby Victory

14,99  - 20,99 

Số mục: n. v. Loại:

sự mô tả

Nâng cao sau chiến thắng Derby vào ngày 24 tháng 11 năm 2019.
Mục tiêu: F?rster, Mangala, Al Ghaddioui. Gr?tsche der Heart: Kempf.

Tuyệt vời được nắm bắt và với sự cho phép tốt của Marcel Pramschüfer.

Poster chất lượng bảo tàng với các bản in sống động trên giấy Matt bền.

? Trọng lượng giấy: 189 g/mét vuông
? Chất lượng in giclée
? Áp phích 21 cm × 30 cm có kích thước A4

Sự nguy hiểm:
Áp lực và vận chuyển là thông qua một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và có thể mất tới 14 ngày!

?

 

thông tin thêm

trọng lượng n. v.
Loại: