Vua của Cannstatt

14,99  - 20,99 

Số mục: n. v. Loại:

sự mô tả

Không có, chưa từng có: Alexandru Maxim trở thành biểu tượng của chương trình khuyến mãi năm 2017.

Poster chất lượng bảo tàng với các bản in sống động trên giấy Matt bền.

? Trọng lượng giấy: 189 g/mét vuông
? Chất lượng in giclée
? Áp phích 21 cm × 30 cm có kích thước A4

Sự nguy hiểm:
Áp lực và vận chuyển là thông qua một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài và có thể mất tới 14 ngày!


thông tin thêm

trọng lượng n. v.
Loại: