Tất cả các bài viết trong: Bóng đá

Cuốn sách thẳng đứng của ”

Blog của tôi, bobber của tôi, cốc của tôi, cuốn sách của tôi. Vâng, với VFB, bạn có thể đi xa và thậm chí không cần một người phụ nữ cầu thủ cong, một chiếc G-Class sâu hơn hoặc nắp của chính cô ấy trong Vivaldi "Noble Italian" tự xưng. Bạn thậm chí không cần phải đá. Sẽ tốt hơn nhiều khi đặt hàng cuốn sách của riêng bạn từ Wittwer, Osiander và Amazon. 140 trang mô tả chặt chẽ, với một vài hình ảnh xấu hổ. Thư viện bóng đá VFB Stuttgart, Tập 25 của Thư viện bóng đá Đức là tên của sự việc. Điều đó nghe có vẻ như tư sản hơn nó, chúng tôi đã biến nó thành "cuốn sách thẳng đứng" của chúng tôi, với âm thanh của chúng tôi (theo dõi) bao gồm Andrea Berg, Straits và The Yung Hurn. Cuốn sách của chúng tôi không phải là một biên niên sử cổ điển, nó là một biên niên sử ngày 19 tháng 5 năm 2007 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ sáng, nó là một người đánh dấu trực tiếp lớn. Ngay cả khi bác sĩ phụ khoa xuất hiện từ Bischofsbrück và chúng tôi gặp Elfriede lịch đá aff cup việt nam Schneider từ Schneider Butcher trong quá trình của cuốn sách, về biểu tượng thời trang Winnie Klenk, trên ca sĩ Swabian Wool Kriwanek, trên ngựa, chó và hươu, vì vậy ...