Người ủng hộ VP

Nếu bạn muốn làm điều gì đó tốt cho chúng tôi, chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ của bạn thông qua ổn định hoặc PayPal:

Hỗ trợ chúng tôi ổn định ? ? ? ? ? ? ?


Nếu bạn muốn nhận 100 % tiền của mình, việc chuyển nhượng cũ tốt tất nhiên là cách tốt nhất!

Chủ tài khoản: Sebastian Rose
IBAN: DE90 1001 1001 2628 4215 50
BIC: NTSBDEB1XXX

Chúng tôi sử dụng các khoản quyên góp, trong số những thứ khác, cho vé mùa mà chúng tôi thỉnh thoảng xua đuổi trong số các độc giả của chúng tôi, cho chúng tôi áo và vé, cho giấy phép phần mềm, công nghệ, v.v.